Beton De Clercq

Hoe het begon? Op het einde van de 19e eeuw, in 1898, vestigde Henri De Clercq uit Gent zich in Brugge (Sint-Kruis). Hij legde er de hoeksteen van het eerste betonbedrijf van Vlaanderen.

In 1939 overleed Henri De Clercq. Zijn zoon Edouard nam de leiding van het bedrijf over. Zoekend naar een betere manier om beton te verdichten en de kwaliteit van betonproducten te verhogen, introduceerde Edouard De Clercq de ’triltechniek’. Hij bouwde de eerste triltafel die de basis vormde voor allerhande machines.

De bedrijfsterreinen in Sint-Kruis werden te klein en verdere uitbreiding was nodig. In 1960 richtte Edouard De Clercq een nieuwe fabriek op langs het kanaal Brugge-Oostende in Sint-Andries op een terrein van 10ha. Dat bouwde zijn schoonzoon Gaston Vancanneyt verder uit en rustte hij uit met geavanceerde productie-installaties. Vandaag is de vestiging in Brugge nog altijd gevestigd op deze locatie.

Het bedrijf bleef groeien en rond die tijd werd het zusterbedrijf Oude Firma Edouard De Clercq opgericht in Gent. Gaston Vancanneyt kreeg drie kinderen, waaronder twee zonen Edouard en Jean-Paul. Beide zonen kregen op hun tijd elk de leiding over één van de sites. Edouard Vancanneyt nam de site Brugge onder zijn hoede. Zijn broer Jean-Paul Vancanneyt runde de site in Gent. In 2013 nam Jean-Paul Vancanneyt de leiding over beide bedrijven.

Op vandaag is de vierde generatie aan de slag onder leiding van Jean-Paul Vancanneyt, met een blijvende kijk op vernieuwing en vooruitgang, en gespecialiseerde in geprefabriceerde betonproducten voor de opvang, transport en zuivering van water.

 

               Contactpersonen Brugge
Bestuurder Jean-Paul Vancanneyt
Onthaal Els Huys
Studiedienst Tim Väth
Verkoop Vincent Van Caillie
Louis Vancanneyt
Technische dienst Dominique Storme
Kwaliteit Nico Maenhout
Personeel admin. Nico Maenhout
Facturatie Jean-Paul Vancanneyt

 

               Contactpersonen Gent
Gedelegeerd bestuurder Jean-Paul Vancanneyt
Onthaal Pascal Demerode
Verkoop Vincent Van Caillie
Louis Vancanneyt
Technische dienst Louis Vancanneyt
Kwaliteit Jan De Craene
technisch tekenaar Jan De Craene
Personeel admin. Pascal Demerode
Facturatie Pascal Demerode

NL / FR